КПТМ «Бориспільтепломережа» інформує про намір встановити (шляхом перегляду) тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії для розрахунків зі споживачами категорій «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі» 
Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.06.2018 року № 130, КПТМ «Бориспільтепломережа» інформує про намір здійснення зміни тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії шляхом перегляду тарифів.
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про теплопостачання», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011р №869, для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, передбачено встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати всі витрати в собівартості цих послуг та прибуток. Проведені розрахунки тарифів виконано відповідно до вимог чинного законодавства з питань формування тарифів.
Підприємство має наміри щодо впровадження двоставкового тарифу на послуги з постачання теплової енергії, який складається з умовно-змінної частини двоставкового тарифу, в яку включаються плановані прямі витрати на придбання палива і електроенергії для виробництва теплової енергії власними котельнями та умовно-постійної частини, як щомісячної абонентської плати, яка включає економічно - обґрунтовані витрати, крім тих, що віднесені до умовно-змінних витрат та включаються до планованої повної собівартості теплової енергії, а також витрати на відшкодування втрат та планований прибуток, є постійними і не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії (витрати на заробітну плату, відрахування податків в бюджет, витрати на придбання води для підживлення теплових мереж, витрати на ремонт, амортизаційні відрахування, тощо). Ця частина витрат пов’язана з необхідністю підтримки в робочому стані джерела теплової енергії теплопостачальних установок (теплові мережі та котельні) протягом року і не залежить від кількості відпущеної теплової енергії.
КПТМ «Бориспільтепломережа» надали до Виконавчого комітету Бориспільської міської ради розрахункові матеріали для встановлення двоставкових тарифів на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії. Для встановлення двоставкових тарифів на теплову енергію також надані розрахунки одноставкових тарифів на планований період з підтвердними матеріалами і документами.
Загальний розмір одноставкових тарифів на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії КПТМ „Бориспільтепломережа” для встановлення на період з 01.10.2020р. по 30.09.2021р.

Категорії споживачів

Тарифи на виробництво теплової енергії

Тарифи на транспортування теплової енергії

Тарифи на постачання теплової енергії

Тарифи на теплову енергію/ комунальну послугу з постачання теплової енергії

грн/Гкал без ПДВ

грн/Гкал з ПДВ

грн/Гкал без ПДВ

грн/Гкал з ПДВ

грн/Гкал без ПДВ

грн/Гкал з ПДВ

грн/Гкал без ПДВ

грн/Гкал з ПДВ

Населення

1 017,53

1 221,04

227,85

273,42

8,49

10,19

1 253,87

1 504,65

Бюджетні установи

1 017,53

1 221,04

227,85

273,42

8,49

10,19

1 253,87

1 504,65

Інші споживачі

1 017,53

1 221,04

227,85

273,42

8,49

10,19

1 253,87

1 504,65

Структура одноставкових тарифів на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії КПТМ „Бориспільтепломережа” на період з 01.10.2020р. по 30.09.2021р.

№ з/п

Найменування показників

прогнозна

для потреб населення

для потреб релігійних організацій

для потреб бюджетних установ

для потреб інших споживачів

тис. грн на рік без ПДВ

грн/Гкал

тис. грн на рік без ПДВ

грн/Гкал

тис. грн на рік без ПДВ

грн/Гкал

тис. грн на рік без ПДВ

грн/Гкал

тис. грн на рік без ПДВ

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

149 748,05

1 170,55

119 240,83

1 170,55

-

-

23 065,27

1 170,55

7 441,95

1 170,55

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

94 748,48

733,49

75 445,97

733,49

-

-

14 593,84

733,49

4 708,67

733,49

1.1.1

витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями

86 731,10

667,93

69 061,91

667,93

-

-

13 358,96

667,93

4 310,23

667,93

1.1.2

Витрати на електроенергію

7 579,54

62,04

6 035,41

62,04

-

-

1 167,45

62,04

376,68

62,04

1.1.3

собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1

витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

витрати на покупну теплову енергію, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.1

витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що викорпстовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.7

Вода для технологічних потреб та водовідведення

241,41

1,96

192,23

1,96

-

-

37,18

1,96

12,00

1,96

1.1.8

Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

196,43

1,56

156,42

1,56

-

-

30,25

1,56

9,76

1,56

1.2

Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

30 355,11

239,13

24 171,06

239,13

-

-

4 675,51

239,13

1 508,54

239,13

1.3

Інші прямі витрати, у т. ч.:

12 940,89

106,91

10 304,52

106,91

-

-

1 993,24

106,91

643,12

106,91

1.3.1

амортизаційні відрахування

1 887,46

14,92

1 502,94

14,92

-

-

290,72

14,92

93,80

14,92

1.3.2

інші прямі витрати

11 053,43

91,99

8 801,58

91,99

-

-

1 702,53

91,99

549,32

91,99

1.4

Загальновиробничі витрати, у т. ч.:

11 703,57

91,02

9 319,28

91,02

-

-

1 802,68

91,02

581,61

91,02

1.4.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

9 649,71

75,06

7 683,84

75,06

-

-

1 486,32

75,06

479,55

75,06

1.4.2

інші витрати

2 053,86

15,96

1 635,44

15,96

-

-

316,36

15,96

102,06

15,96

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

6 873,62

53,46

5 473,30

53,46

-

-

1 058,72

53,46

341,60

53,46

2.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

6 287,98

48,91

5 006,97

48,91

-

-

968,52

48,91

312,49

48,91

2.2

інші витрати

585,64

4,55

466,33

4,55

-

-

90,20

4,55

29,11

4,56

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

156 621,67

1 224,01

124 714,13

1 224,01

-

-

24 123,99

1 224,01

7 783,55

1 224,01

8

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Розрахунковий прибуток, у т.ч.:

3 820,05

29,86

3 041,81

29,86

-

-

588,39

29,86

189,85

29,86

9.1

податок на прибуток

687,61

5,38

547,53

5,38

-

-

105,91

5,38

34,17

5,38

9.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

9.4

інше використання прибутку

3 132,44

24,48

2 494,28

24,48

-

-

482,48

24,48

155,68

24,48

10

Вартість теплової енергії за відповідним тарифом

160 441,72

 

127 755,94

 

-

-

24 712,38

 

7 973,40

 

11

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, у т. ч.:

-

1 253,87

-

1 253,87

-

-

-

1 253,87

-

1 253,87

11.1

Паливна складова

-

667,93

-

667,93

-

-

-

667,93

-

667,93

11.2

Решта витрат, крім паливної складової

-

556,08

-

556,08

-

-

-

556,08

-

556,08

12

Паливна складова, %

-

53,27%

-

53,27%

-

-

-

53,27%

-

53,27%

13

Решта витрат, крім паливної складової, %

-

44,35%

-

44,35%

-

-

-

44,35%

-

44,35%

14

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

-

119 806,60

-

95 399,15

-

0,00

-

18 453,49

-

5 953,96

15

Рівень рентабельності, %

2,38%

2,38%

2,38%

2,38%

-

-

2,38%

2,38%

2,38%

2,38%

16

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ

-

1 504,64

-

1 504,64

-

-

-

1 504,64

-

1 504,64

Загальний розмір двоставкових тарифів на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії КПТМ „Бориспільтепломережа” для встановлення на період з 01.10.2020р. по 30.09.2021р.

№ з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Сумарні та середньозважені показники

Для потреб

 

населення

бюджетних установ та організацій

інших споживачів

 

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

 

умовно-змінна частина

умовно- постійна частина

умовно-змінна частина

умовно- постійна частина

умовно-змінна частина

умовно- постійна частина

умовно-змінна частина

умовно- постійна частина

 
 

1.

Двоставковий тариф на теплову енергію без податку на додану вартість:

                           

1.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

 

1.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

975706,43

х

975706,43

976387,17

х

976387,17

976995,11

х

976995,11

966059,96

х

966059,96

 

2.

Двоставковий тариф на теплову енергію з податком на додану вартість:

                           

2.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

 

2.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

1170847,72

х

1170847,72

1171664,60

х

1171664,60

1172394,13

х

1172394,13

1159271,95

х

1159271,95

 

Послуга з постачання теплової енергії

 

3.

Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії без податку на додану вартість:

                           

3.1

для будівель в яких встановлено вузли комерційного обліку:

                           

3.1.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

 

3.1.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

975706,43

х

975706,43

976387,17

х

976387,17

976995,11

х

976995,11

966059,96

х

966059,96

 

3.2

для будівель в яких не встановлено вузли комерційного обліку:

                           

3.2.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

 

3.2.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

975706,43

х

975706,43

976387,17

х

976387,17

976995,11

х

976995,11

966059,96

х

966059,96

 

4.

Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії з податком на додану вартість:

                           

4.1

для будівель в яких встановлено вузли комерційного обліку:

                           

4.1.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

 

4.1.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

1170847,72

х

1170847,72

1171664,60

х

1171664,60

1172394,13

х

1172394,13

1159271,95

х

1159271,95

 

4.2

для будівель в яких не встановлено вузли комерційного обліку:

                           

4.2.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

 

4.2.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

1170847,72

х

1170847,72

1171664,60

х

1171664,60

1172394,13

х

1172394,13

1159271,95

х

1159271,95

 

Структура двоставкових тарифів на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії КПТМ „Бориспільтепломережа” для встановлення на період з 01.10.2020р. по 30.09.2021р.

№ з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Сумарні та середньозважені показники

Для потреб

 

населення

бюджетних установ та організацій

інших споживачів

 

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

 

умовно-змінна частина

умовно- постійна частина

умовно-змінна частина

умовно- постійна частина

умовно-змінна частина

умовно- постійна частина

умовно-змінна частина

умовно- постійна частина

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

 

1.

Обсяг реалізації теплової енергії споживачам

тис.Гкал

119,81

119,81

х

95,40

95,40

х

18,45

18,45

х

5,96

5,96

х

 

2.

Теплове навантаження у тому числі:

Гкал/год

69,32

х

69,32

53,93

х

53,93

10,22

х

10,22

5,17

х

5,17

 

2.1

споживачів, які користуються централізованим опаленням

- " -

67,36

х

67,36

51,97

х

51,97

10,22

х

10,22

5,17

х

5,17

 

2.2

місць загального користування

- " -

1,96

х

1,96

1,96

х

1,96

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

 

2.3

споживачів, які відмовилися від централізованого опалення (довідково)

- " -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3.

Обсяг теплової енергії для надання послуги з постачання теплової енергії, усього, у тому числі:

тис. Гкал

119,81

119,81

х

95,40

95,40

х

18,45

18,45

х

5,96

5,96

х

 

3.1.

за показаннями вузлів комерційного обліку

- " -

112,47

112,47

х

91,29

91,29

х

15,26

15,26

х

5,92

5,92

х

 

4.

Питоме теплове навантаження системи опалення

Гкал/год на 1 кв.м

0,000069

х

0,000069

0,000065

х

0,000065

х

х

х

х

х

х

 

5.

Розрахункова норма витрат теплової енергії для опалення будинків, в яких не встановлені прилади обліку

Гкал/кв. м/рік

0,160

0,160

х

0,156

0,156

х

х

х

х

х

х

х

 
 

Теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання)

 

6.

Планована виробнича собівартість теплової енергії

тис. грн

139528,82

82337,25

57191,56

110056,17

65561,92

44494,25

21111,30

12679,43

8431,87

8361,34

4095,90

4265,44

 

6.1

Прямі матеріальні витрати, усього

- " -

94748,48

82337,25

12411,22

75217,68

65561,92

9655,76

14509,24

12679,43

1829,81

5021,55

4095,90

925,65

 

6.1.1

у тому числі паливо, у тому числі на:

- " -

86731,10

74757,71

11973,39

68841,76

59526,63

9315,13

13277,49

11512,23

1765,26

4611,85

3718,85

893,00

 

6.1.1.1

відпуск теплової енергії

- " -

   

х

   

х

   

х

   

х

 

6.1.1.2

власні потреби

- " -

 

х

   

х

   

х

   

х

   

6.1.1.3

компенсацію тепловтрат

- " -

   

х

   

х

   

х

   

х

 

6.1.2

електроенергія

- " -

7579,54

7579,54

х

6035,29

6035,29

х

1167,20

1167,20

х

377,05

377,05

х

 

6.1.3

вода та водовідведення на технологічні потреби

- " -

241,41

х

241,40

187,81

х

187,81

35,59

х

35,59

18,00

х

18,00

 

6.1.4

матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати

- " -

196,43

х

196,43

152,82

х

152,82

28,96

х

28,96

14,65

х

14,65

 

6.1.5

інші матеріальні витрати (хімічні реагенти, спеціальний одяг, взуття, спеціальне харчування в межах діючих нормативів)

- " -

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

 

6.2

Прямі витрати на оплату праці

- " -

24981,34

х

24981,34

19435,14

х

19435,14

3683,05

х

3683,05

1863,15

х

1863,15

 

6.3

Інші прямі витрати, усього , у тому числі:

- " -

8095,43

х

8095,43

6298,13

х

6298,13

1193,53

х

1193,53

603,77

х

603,77

 

6.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

- " -

5373,77

х

5373,77

4180,72

х

4180,72

792,27

х

792,27

400,78

х

400,78

 

6.3.2

амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

- " -

1887,46

х

1887,46

1468,42

х

1468,42

278,27

х

278,27

140,77

х

140,77

 

6.3.3

Інші витрати

- " -

834,20

х

834,21

649,00

х

649,00

122,99

х

122,99

62,22

х

62,22

 

6.4

Загальновиробничі витрати

- " -

11703,57

х

11703,57

9105,22

х

9105,22

1725,48

х

1725,48

872,87

х

872,87

 

7.

Адміністративні витрати

тис. грн

6873,62

х

6873,62

5347,58

х

5347,58

1013,39

х

1013,39

512,65

х

512,65

 

8.

Витрати на збут

тис. грн

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

 

9.

Інші операційні витрати *

тис. грн

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

 

10.

Фінансові витрати

тис. грн

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

 

11.

Плановані витрати з операційної діяльності (рядок 6 + рядок 7 + рядок 8 + рядок 9)

тис. грн

146402,44

82337,25

64065,18

115403,75

65561,92

49841,83

22124,69

12679,43

9445,26

8873,99

4095,90

4778,09

 

12.

Повна планована собівартість теплової енергії * (рядок 11 + рядок 10)

тис. грн

146402,44

82337,25

64065,18

115403,75

65561,92

49841,83

22124,69

12679,43

9445,26

8873,99

4095,90

4778,09

 

13.

Витрати на відшкодування втрат

тис. грн

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

 

14.

Собівартість одиниці теплової енергії ((рядок 12+рядок 13) : рядок 1)

грн/Гкал

1221,96

   

1209,68

   

1199,17

   

1488,92

     

15.

Планований прибуток *

тис.грн

3570,79

х

3570,79

2814,73

х

2814,73

539,63

х

539,63

216,44

х

216,44

 

16.

Вартість теплової енергії (рядок 12 + рядок 13+ рядок 15)

тис.грн

149973,23

82337,25

67635,97

118218,48

65561,92

52656,56

22664,32

12679,43

9984,89

9090,43

4095,90

4994,53

 

17.

Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії без податку на додану вартість (рядок 16 : рядок 1)

грн/Гкал

1251,76

х

х

1239,19

х

х

1228,42

х

х

1525,24

х

х

 

18.

Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії з податком на додану вартість

грн/Гкал

1502,11

х

х

1487,03

х

х

1474,10

х

х

1830,29

х

х

 

19.

Двоставковий тариф на теплову енергію без податку на додану вартість:

                           

19.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

 

19.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

975706,43

х

975706,43

976387,17

х

976387,17

976995,11

х

976995,11

966059,96

х

966059,96

 

20.

Двоставковий тариф на теплову енергію з податком на додану вартість:

                           

20.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

 

20.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

1170847,72

х

1170847,72

1171664,60

х

1171664,60

1172394,13

х

1172394,13

1159271,95

х

1159271,95

 
 

Послуга з постачання теплової енергії

 

21.

Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії без податку на додану вартість:

                           

21.1

для будівель в яких встановлено вузли комерційного обліку:

                           

21.1.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

 

21.1.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

975706,43

х

975706,43

976387,17

х

976387,17

976995,11

х

976995,11

966059,96

х

966059,96

 

21.2

для будівель в яких не встановлено вузли комерційного обліку:

                           

21.2.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

687,23

687,23

х

 

21.2.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

975706,43

х

975706,43

976387,17

х

976387,17

976995,11

х

976995,11

966059,96

х

966059,96

 

22.

Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії з податком на додану вартість:

                           

22.1

для будівель в яких встановлено вузли комерційного обліку:

                           

22.1.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

 

22.1.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

1170847,72

х

1170847,72

1171664,60

х

1171664,60

1172394,13

х

1172394,13

1159271,95

х

1159271,95

 

22.2

для будівель в яких не встановлено вузли комерційного обліку:

                           

22.2.1

умовно-змінна частина

грн/Гкал

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

824,68

824,68

х

 

22.2.2

умовно-постійна частина (абонентська плата)

грн/ (Гкал/год)

1170847,72

х

1170847,72

1171664,60

х

1171664,60

1172394,13

х

1172394,13

1159271,95

х

1159271,95

 

Діючі одноставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення для потреб населення КПТМ «Бориспільтепломережа» встановлені рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради №871 від 14.12.2018, та рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради №283 від 10.04.2019р для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів та складають: - тариф на теплову енергію для потреб населення 1733,34 грн/Гкал з ПДВ за такими складовими: • тариф на виробництво теплової енергії – 1559,84 грн/Гкал з ПДВ; • тариф на транспортування теплової енергії – 161,56 грн/Гкал з ПДВ; • тариф на постачання теплової енергії – 11,94 грн/Гкал з ПДВ; - тариф на послуги з централізованого опалення для потреб населення – 1762,76 грн/Гкал з ПДВ, 44,67 грн за 1 кв.м з ПДВ; - тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів, крім населення, складає 1988,89 грн/Гкал з ПДВ за такими складовими: • тариф на виробництво теплової енергії – 1793,63 грн/Гкал з ПДВ • тариф на транспортування теплової енергії – 180,95 грн/Гкал з ПДВ • тариф на постачання теплової енергії – 14,31 грн/Гкал з ПДВ. Встановлення нових тарифів (шляхом перегляду) обумовлено наступними факторами: • введенням в дію вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIII; • внесенням змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення , затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 р. № 467; • зміною річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії у зв’язку зі збільшенням приєднаного навантаження; • зниженням ціни природного газу (з урахуванням тарифів на транспортування природного газу) на 35% в порівнянні з ціною природного газу у діючому тарифі, зміною принципа нарахування плати за розподіл газу; • збільшенням витрат на заробітну плату та нарахувань на неї та збільшенням фонду оплати праці у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.07.2020 – на 14% (у порівнянні з 2019р), та з 01.12.2020 – на 18%; • зміною цін на послуги та матеріальні ресурси у планованому періоді. У планових тарифах на період з 01.10.2020р по 30.09.2021р. передбачено нові принципи договірних відносин, що виникають у процесі надання та споживання комунальних послуг, а також нові вимоги законодавства до формування тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії. Зауваження та пропозиції приймаються протягом 10 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою підприємства: 08301 м. Бориспіль Київська обл., вул Київський шлях,41а, електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за телефоном (04595) 6-47-31

На сайті 1946 гостей та користувачі відсутні

Вересень
19
Субота
07:46
Joomla календарь